شمشیر سامورایی

در حال نمایش 6 نتیجه

شمشیر سامورایی?
از اسلحه ها و ابزار ورزشی شمشیر سامورایی همیشه چه در بین رزمی کاران و چه در بین مردم عادی طرفداران خودش را داشته است؛ ساخت و آموزش شمشیر سامورایی در شرق دور دارای فرهنگ کهنی است . شمشیر سامورایی تفاوت های عمده ای با شمشیر ایرانی دارد که این تفاوت در انواع شمشیرسامورایی و شمشیرهای ایرانی و ختجر عربی از مرحله ی طراحی تا ساخت بویژه وزن شمشیرسامورایی قابل ملاحظه است.

فروشگاه دس ساز هم از این شمشیرهای جذاب و ارائه آن ها غافل نشده و قیمت شمشیر سامورایی را در مناسبترین وضعیت قرار داده و برای بازدید شما از شمشیرهای سامورایی و شمشیر نینجا لحظه شماری میکند.
فروشگاه چاقو