قلمتراش هنرجویی -ارزان

فیلـتر

در حال نمایش 2 نتیجه


ققلمتراش هنرجویی و ارزان

عموما خوشنویس های مبتدی یا هنرجو هایی که تازه وارد این هنر شده اند با قیمت بالای قلمتراش نمی توانند کنار بیایند .از این حیث چاقو سازان نوعی از قلمتراش ارزان را تولید می کنند که به قلمتراش هنرجویی معروف شده است و همانطور که گفتیم قیمت این محصولات به مراتب بسیار پائین تر از سایر نمونه هاست.

اطلاعات بیشتر ...