چاقوی تاشو

نمایش 1–24 از 53 نتیجه

چاقوی تاشو
چاقو تاشو همان چاقو مسافرتی است که در بازار به این اسم شهرت دارد .این چاقو ها با توجه به مدل ساحتشان کاربردهای زیاد و متنوعی دارند معروفترین این چاقو ها را بانام چاقو های سوئیسی چندکاره میشناسیم .
چاقوی جیبی